Schrijfster

Gea Gort is gepassioneerd over missie in de stad. Zij ziet een opkomende missionaire beweging, zowel nationaal als internationaal, waarbij christenen wegen zoeken om bij te dragen aan de samenleving. Op een holistische manier; zowel praktisch als geestelijk. Als missoloog, auteur en journalist onderzoekt, schrijft en spreekt Gea over ontwikkelingen rondom deze beweging. Ze reflecteert op theologische denkbeelden, en vertelt de concrete verhalen van mensen die hierbij betrokken zijn.

Lokaal deed ze ervaring op als leider van GIDSnetwerk Rotterdam, initiator van het Stadsgebed en als overheidsadviseur voor multiculturele zaken. Internationaal is ze betrokken bij diverse netwerken. Via Bakke Graduate University studeerde ze Transformational Leadership in the Urban Context en haalde haar Doctor of Ministry in 2012. Ze is nu lid van de Adviesraad van deze internationale universiteit, gevestigd in Seattle (VS) en les gevend over de hele wereld. www.bgu.edu

Vanuit haar studie en lokale betrokkenheid schreef ze God in de stad; missionair leven in een stedelijke omgeving (2011).Met theologische reflectie op urban missie in onze huidige context en met portretten van mensen die dit op een laagdrempelige manier vorm geven in hun woon en werkomgeving.

Vanuit haar betrokkenheid bij de mensen in stad en samenleving, plus haar verlangen om bij te dragen aan genezing en verbinding, kwam in samenwerking met diverse partijen in 2013 het boek en bewustwordingsproject tot stand: God is niet wit. Ons slavernijverleden; wat doen we ermee?

In het verleden werkte Gea bij Mercy Ships, een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie. Bijna tien jaar woonde en werkte ze met haar gezin aan boord van het hospitaalschip de Anastasis. Destijds werkte het schip vanuit  Nieuw Zeeland in de Stille Zuidzee en vanuit Noord-Amerika in het Caribisch gebied. Toen Mercy Ships in 1990 vanuit Europa in Afrika ging werken, verhuisde het gezin naar Rotterdam en stichtte Gea samen met haar echtgenoot Mercy Ships Holland. Toen begon ook haar zoektocht hoe missie in de stad eruit kon zien.

Gea schreef het boek Business as Mission; een wake-up call voor kerk, werk en samenleving. Business as Mission (BAM), is wereldwijd in opkomst, maar in dit deel van de wereld is het een betrekkelijk nieuw begrip. BAM kan van grote betekenis zijn voor mensen in ontwikkelingslanden, maar ook in onze West-Europese context. Op dit moment doet Gea research voor de Engelstalige versie, met internationale verhalen van mensen die met BAM ingrediënten werken in en/of vanuit de Europese context. 

Lees meer over het project dat Gea in samenwerking met ACT Foundation initieert.

 Zie meer op www.geagort.com

ANDERE BOEKEN VAN GEA GORT

 lees meer

 

 

© ACT Foundation 2019 Contact

Ontwerp en realisatie: