referenties

Ds. marten knevel

'Walter Willigenburg handelt duidelijk vanuit een persoonlijke visie op de roeping van kerk en christenen. In die visie is de kerk en zijn christenen gericht op de wereld om haar heen en met name op die plaatsen waar mensen moeilijk mee kunnen in de samenleving. Hij ziet in de kerk een geloofsgemeenschap die ervoor kiest om op die plaatsen te hulp te schieten en te getuigen. In zijn optreden is Walter vooral heel doortastend. Hij laat zich niet afleiden of weerhouden door weerstanden en/of negativiteit. Wel blijkt hij open te staan voor opbouwende kritiek.

Wat vind je daarvan en waarom?

Ik kan mij in hoge mate vinden in de visie dat de kerk er niet voor zichzelf is maar Christus dient te representeren in de wereld. In mijn visie gaat het dan wel om een veel bredere en voor verbindende presentie van de christelijke gemeenschappen. De visie van Walter past daar prima binnen. Walter vind het ook belangrijk dat de kerk zelf weer in beeld komt. Voor mij is dat niet echt belangrijk. Ik vind echter dat elke christelijke geloofsgemeenschap blij mag zijn met mensen als Walter, die zo gedreven de hand aan de ploeg willen slaan. Hij zou vanuit de christelijke geloofsgemeenschap waartoe hij behoort hoe dan ook steun (ook kritische steun) moeten ontvangen. Wij proberen dat aan hem te bieden.

Wat heeft de lokale kerk daaraan?

Als het er om gaat dat de Lokale kerk aan haar roeping gaat beantwoorden dan zijn mensen als Walter mensen die de gemeente bij haar roeping kunnen bepalen en die gemeenteleden kunnen inspireren om daadwerkelijk gestalte te geven aan die roeping. Hij toont zich duidelijk een leider.

verfrissend, vernieuwend of relevant?

Ik vind het verfrissend dat Walter overal mogelijkheden ziet en dan vol enthousiasme voor die mogelijkheden gaat. Hij weet iets tot stand te brengen temidden van een netwerk van betrokken personen en instanties. Hij weet daarin te verbinden."

Marten Knevel is voorganger van de Oosterkerk (PKN) in Zeist.

ds. cris van dusseldorp

'Wat mij persoonlijk raakt aan Walter is zijn diep bewogen hart voor onze naaste. Ik ben dankbaar voor mensen als Walter met het vermogen nieuwe initiatieven te pionieren die katalyserend, mobiliserend, inspirerend en dienend zijn voor het Lichaam van Jezus in Nederland en daarbuiten. Vanuit zijn persoonlijke wandel met God en Gods persoonlijke betrokkenheid in zijn leven temidden van de uitdagingen van het leven, stroomt zijn leven over naar de mensen om hem heen. Zijn passie is dat de liefde van Jezus vlees en bloed wordt door mensen die de liefde van Jezus door ervaring hebben leren kennen en erdoor zijn veranderd. Mensen die omzien, één voor één, naar de mensen om hen heen. Mensen die het grote gebod 'Heb de Here uw God lief en de naaste als uzelf' uitleven in hun dagelijks leven door kleine praktische handelingen van compassie naar hun naaste.

Wat vind je daarvan en waarom?

Ik vind dat Act Foundation met haar diverse initiatieven de kerken helpt hun roeping praktisch te maken. Het helpt de roep 'hoe dan?' te beantwoorden: hoe bereik ik de mensen om mij heen, in mijn buurt in mijn straat? Jezus zichtbaar maken waar we wonen en werken en samenkomen krijgt een heel concrete, praktische vertaalslag. Walter leeft ook de boodschap die hij uitdraagt, door o.a. het omarmen van de wijk Kerckebosch waar ik met een groep pioniers van Rafaël Nederland het inloophuis heb bezocht. Het was een indrukwekkende ervaring om te zien, te ruiken en te proeven hoe Walter met een mooi team mensen creatieve wegen zoekt om aan te sluiten bij het wel en wee van de wijk met haar bewoners.

Wat heeft de lokale kerk daaraan?

Walter inspireert en mobiliseert kerken en gelovigen om op een holistische en realistische wijze uit te reiken naar hun naasten. Praktische handvatten worden aangereikt om mensen in nood te helpen. Ook handvatten om verschillen die er zijn, zoals culturele achtergrond, socialisering etc. te overbruggen en in verbinding te komen met de mensen die om je heen wonen. Walter stimuleert lokale kerken om een diepte-investering te maken en is daarbij eerlijk over wat het vraagt aan tijd, geld, fysieke inspanningen en mentale/geestelijke/emotionele belasting. Het vuur dat in hem brandt, slaat over en zet lokale kerken in beweging om Jezus te volgen ondanks de kostprijs.

Verfrissend, vernieuwend of relevant?

In eerste instantie is de levensboodschap en de praktische aanpak die hij daarbij biedt vooral verfrissend voor Nederland. Zoals regen die na lange tijd van droogte komt en het zaad wat er al is tot nieuw leven brengt. Het is het wonderbaarlijke werk van Gods genade waardoor het zaad Jezus Christus kan ontkiemen in harten, straten en buurten. Walter staat op een relevante manier in zijn bediening en helpt lokale kerken ook hun eigen contextualisatie-vertaalslag te maken. Immers, het is en blijft maatwerk. Elke kerk, buurt en persoon is uniek."

Cris van Dusseldorp is voorganger van Rafaëlgemeenschap Oase Arnhem en landelijk coordinator gemeentestichting van Rafaël Nederland.

© ACT Foundation 2019 Contact

Ontwerp en realisatie: