Info

De Act Foundation is een non-profitinstelling, die louter werkt met vrijwilligers. Er zijn geen personen in loondienst, ook de bestuursleden ontvangen geen enkele financiële vergoeding.  Onze inkomsten worden gegenereerd door giften van particulieren en bedrijfsleven. Wilt u investeren in onze visie en werk? U kunt uw gift overmaken naar:

Stichting Act (The Act Foundation), Zeist, NL69 ABNA 0614 2481 32

The Act Foundation is ANBI erkend, uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

The Act Foundation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30267982. Het fiscaal nummer van The Act Foundation is 8211 29 272.

Over 2016 is door de accountant (Grant Thornton te Woerden) een overzicht gemaakt van baten en lasten, alsmede de balans. U kunt het financiële jaarverslag hier downloaden.

Beleidsplan Act Foundation 2017-2020:  CONCEPT Beleidsplan Act Foundation 2017-2020

Heeft u vragen? Maak gebruik van het contactformulier.

 

© ACT Foundation 2019 Contact

Ontwerp en realisatie: