HiP

HiP wereldwijd

Wij geloven dat de kerk naar de samenleving liefde moet tonen door praktische en sociale hulp te geven aan mensen in nood. HiP is het instrument dat mensen met elkaar in contact brengt, tussen christenen en hun naasten.

De visie van HiP is de kerk zichtbaar laten zijn naar haar omgeving. Geïnspireerd door Mattheus 5: "opdat de mensen jullie goede daden zien en God eren".  HiP mobiliseert enerzijds kerkleden hun (door God gegeven) talenten en capaciteiten ter beschikking te stellen, anderzijds kunnen mensen in nood (ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond) vragen om hulp. HiP is in feite een communicatienetwerk dat mensen met elkaar in contact brengt: christenen die willen helpen in relatie brengen met mensen die hulp nodig hebben. Het gaat daarbij met name om eenvoudige hulp als boodschappen doen, iemand naar de dokter brengen, een bezoekje afleggen, een klusje in huis. Mensen in nood kenmerken zich met name door een gebrek aan sociaal netwerk (eenzaamheid) en gezondheid (zieken).

Het verbinden van mensen met elkaar wordt mogelijk gemaakt door een database waarin alle vrijwilligers van allerlei kerken in een stad geregistreerd zijn met hun mogelijkheden om hulp te bieden. De hulpvrager dient een verzoek in (via telefoon of digitaal) , dit wordt op relevantie beoordeeld door een helpdeskmedewerker en vervolgens wordt een passende hulpbieder gezocht.  Dit gebeurt geautomatiseerd op basis van door HiP ontwikkelde software.  Zo ‘koppelt’ HiP mensen aan elkaar en wordt het evangelie zichtbaar door daden.

HiP is een innovatief, diaconaal initiatief. Het vraagt lokale kerken, ongeacht denominatie, verantwoordelijkheid te nemen voor de noden in de lokale samenleving. De Bijbelse visie, het eenvoudige concept in combinatie met de technologische ondersteuning maakt HiP mogelijk in vrijwel elke stad in de wereld. In Nederland is de stichting Hulp In Praktijk werkzaam in meer dan 30 steden in samenwerking met meer dan 300 lokale kerken. Internationaal wordt ‘HiP’ toegepast in Kameroen, Duitsland, Roemenië, Bulgarije, en is in voorbereiding in onder andere Kazachstan.  

Meer weten over de geschiedenis van HiP? Download de flyer hier.

HiP wereldwijd: www.hipinternational.nl
Nederland: www.stichtinghip.nl

'de visie van act hielp mij de liefde van god te tonen aan iemand die hulp vroeg'

vrijwilliger HiP kameroen

© ACT Foundation 2019 Contact

Ontwerp en realisatie: