Buurtvrij

zichtbaar dichtbij

Er is steeds meer gebrokenheid in de maatschappij. Vaak onzichtbaar en schrijnend. Veel mensen redden het gewoon niet meer zelf. Buurtvrij heeft als missie lokale kerken te helpen hun verantwoordelijkheid te voelen. Heel dichtbij: voor gezinnen in hun eigen wijk. Door er te zijn en door te helpen. Waar nodig en waar mogelijk.

Elk mens is waardevol en door God geliefd. Op basis van onze relatie met God worden we door de liefde van Jezus gedreven liefde te tonen aan de medemens. Met woorden en in daden.

Doelstelling

Christenen helpen om de lokale samenleving te dienen. Door belang te stellen in het welzijn van onze naaste. Door een relatie aan te gaan en hulp te verlenen die aansluit op de behoeften van die medemens.

speerpunten

1. Relatievorming
Op welke wijze komen gelovigen in contact met niet-gelovige mensen om hen tot hulp te zijn? Buurtvrij spreekt in de wijze van contactvorming geen voorkeur uit.

2. Participatie
Is en op welke wijze voelt de kerk zich betrokken met mensen in de wijk? Varianten zijn er van buurtgericht werken tot adoptie. Buurtvrij is een instrument dat kerken en hun leden stimuleert naar een hoger niveau van participatie.

3. Inloopfaciliteit
Buurtvrij vindt het wenselijk dat in de wijk een fysiek gebouw aanwezig is dat zichtbaar is voor mensen in de wijk ter ondersteuning van contact- en relatievorming.

4. Samenwerken
Samenwerken waar dat kan, met andere kerken en maatschappelijke organisaties, dat is waar Buurvrij voor staat.

5. Geloof
Op welke manier wordt inhoud gegeven aan de geloofsmotivatie? Buurtvrij spreekt haar voorkeur uit voor de presentietheorie, waarbij diaconaat en evangelisatie naast elkaar functioneren en de kerk missionair is.

Kijk voor meer informatie op www.buurtvrij.nl

'ik ben echt goed geholpen door de mensen van de kerk'

C. Baciu, Roemeens ex-dakloze

Met elkaar een plek creëren waar bewoners zich gezien en gekend weten, waar ze meetellen

© ACT Foundation 2019 Contact

Ontwerp en realisatie: