Business as Mission - Book & Go project

Wereldwijd is een beweging in opkomst, genaamd Business as Mission (BAM). Binnen deze BAM beweging zijn christenondernemers op zoek naar manieren om ‘missie’ te integreren in een rendabel, financieel gezond bedrijf. Missie is voor deze ondernemers meer dan verkondiging van het evangelie; voor hen is het evenzogoed belangrijk om het evangelie zichtbaar en tastbaar te maken via hun activiteiten en de manier waarop zij met mens en planeet omgaan. Deze mensen zijn sociaal entrepreneur met als toegevoegde waarde hun geloof in, en relatie met God. 

BAM in en vanuit Europa

De BAM beweging is van belang voor deze tijd, want het gaat hier om ondernemers die verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor de opbouw van de samenleving. BAM is vooral ontwikkeld op plekken waar noden schrijnend zijn: in ontwikkelingslanden. We laten daarom zien hoe Europeanen in ontwikkelingslanden BAM succesvol hebben ingezet. Daarnaast willen we onderzoeken hoe BAM expressie kan krijgen binnen de West-Europese context, want ook hier vallen steeds meer mensen tussen wal en schip. Daarbij zijn voorbeelden nodig van christenen die, geïnspireerd vanuit hun geloof, innovatief bouwen aan een rechtvaardiger wereld.

Inspireren en activeren

We willen mensen in de volle breedte van de kerk inspireren om bij BAM betrokken te raken. Daarom willen we BAM onder de aandacht brengen en dit realiseren door een Book & Go Project waarbij we in samenwerking met partners het gedachtegoed gaan verspreiden door middel van een boek, plus evenementen, workshops, media aandacht en social media.

Samen met anderen; samen met Act Foundation

We zijn blij om hierbij nauw samen te werken met Act Foundation. De bestuursleden zijn deel van de stuurgroep. Samen willen we kerken helpen zichtbaar en vruchtbaar te zijn in de samenleving, door te inspireren en handvaten te geven vanuit haar roeping te handelen. Samen willen we holistische missionaire initiatieven nationaal en internationaal stimuleren. Samen staan we sterker!

Wil je meer weten? Betrokken raken?

  • Download de brochure
  • Geef je op voor de nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom het project – met informatie, verhalen en reflectie - in zowel het Engels alsook Nederlands.
  • Je kan stakeholder worden, door in jouw kring het gedachtegoed te helpen verspreiden.   

Laat het ons weten!

© ACT Foundation 2019 Contact

Ontwerp en realisatie: