• helder op de kaart
  project Buurtvrij helpt kerken naast mensen staan
 • krachtig op de kaart
  dankzij Hulp in Praktijk midden in de samenleving
 • zichtbaar op de kaart
  door dichtbij je roeping te blijven

kerk op de kaart

Act Foundation wil christelijke kerken meer zichtbaar en vruchtbaar maken in de samenleving. Door te inspireren om dichter vanuit onze roeping te handelen. Initiatieven als Buurtvrij en HiP helpen de kerk om christelijke thema’s lokaal actief uit te dragen.

Mensen in hun noden helpen, in woord en daad, vanuit de kracht van God. Dat is kortgezegd waar we als stichting aan willen bijdragen. We inspireren en activeren het missionaire potentieel van kerkelijke gemeenschappen door:

 • ontwikkeling en ondersteuning van diaconale projecten
 • lezingen, presentaties, trainingen  en prediking
 • bevordering en ondersteuning van interkerkelijke dialogen en samenwerking
 • alle mogelijke ondersteuning aan kerken en/of denominaties - zowel nationaal als internationaal- die missionair actief (willen) zijn


Act Foundation is interkerkelijk, christelijk gefundeerd en wil impact hebben op de samenleving.

Een vrijwilliger vertelt over wijkinloophuis Buurtvrij in zeist

Arjen van Drunen, Zeist

lees de publicatie

bam: book & go-project in nieuwe samenwerking

Business as Mission, Gea Gort    

lees meer

© ACT Foundation 2019 Contact

Ontwerp en realisatie: